Hydrodiagnostics

Kyltorn legionella

Ett av de vanligaste ställena där legionella kan trivas och spridas är i kyltorn och kylanläggningar. I denna artikel beskrivs farorna med legionella i samband med kyltorn och hur man kan minimerar riskerna.

Kyltorn legionella

Kyltorn är en viktig del av många industrier och byggnader eftersom de används för att kyla ned processvätskor och byggnader. Dessa system fungerar genom att dra in varmt vatten och sprida det över en stor yta för att möjliggöra avdunstning vilket sänker temperaturen på vattnet. Det är dock detta varmvatten som kan utgöra en perfekt tillväxtmiljö för legionella om det inte hanteras på rätt sätt.

När vattnet i kyltornet värms upp och sedan svalnar, skapar det en optimal temperatur för tillväxt av legionellabakterier. Dessutom kan sediment och organiskt material som samlas i kyltornet ge näring åt bakterierna. Om systemet inte underhålls ordentligt kan legionella förökas snabbt och spridas i kyltornet.

Hälsorisker för människor

När det förorenade vattnet i ett kyltorn sprids i luften i form av aerosoler, kan människor andas in de små vattendropparna som innehåller legionella. Om tillräckligt många bakterier inandas kan detta leda till legionärssjuka, en allvarlig lunginfektion. Symptomen kan variera från milda till allvarliga och kan inkludera feber, hosta, andningssvårigheter och lunginflammation. Äldre människor, rökare och personer med nedsatt immunförsvar löper större risk att drabbas av allvarliga komplikationer.

Förebyggande åtgärder

För att minimera risken för legionella i kyltorn och kylanläggningar måste följande förebyggande åtgärder vidtas:

  1. Regelbunden rengöring och desinfektion: Kyltorn och dess vatten måste rengöras och desinficeras regelbundet för att förhindra att legionella bakterier får fotfäste.
  2. Kontinuerlig övervakning: Det är viktigt att övervaka temperaturer och vattenkemi noggrant för att säkerställa att de inte finns faktorer som främjar legionellatillväxt. Utöver detta är kontinuerlig övervakning genom legionella snabbtest att rekommendera för att få information om den faktiska mängden legionella.
  3. Utbildning: Personal som arbetar med kyltorn måste vara väl informerade om riskerna med legionella och känna till rätt procedurer för förebyggande åtgärder.

Sammanfattning kyltorn legionella

Legionella är en allvarlig hälsorisk som kan trivas i kyltorn och andra kylanläggningar om de inte sköts och underhålls korrekt. Genom att ta lämpliga förebyggande åtgärder och vara medvetna om riskerna kan vi minimera risken för legionellainfektioner och skapa en säkrare arbets- och livsmiljö för alla. Att investera i underhåll och utbildning är avgörande för att förebygga denna dolda hälsorisk.

Kontakta gärna oss för att lära dig mer om legionella.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer