Hydrodiagnostics

Legionella snabbtest

Världens snabbaste självtest för detektering av legionellabakterier i vatten baserat på antigen-teknologi. Resultat ges inom 25 minuter och kan utföras på plats utan krav på kvalificerad personal.

HydroTest Ultra

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten ner till 100 CFU/L 

Beskrivning

Ett semikvantitativt lateralt flödestest för legionellaprovtagning av vatten direkt på plats som kan utföras utan tidigare erfarenhet genom att följa instruktionerna som medföljer i varje testkit. Testet kräver 5 minuter manuell hantering och ger resultat på 25 minuter helt utan krav på labb eller transport.

Användningsområden

– Kyltorn
– Vattentankar
– Äldreboenden
– Sjukhus
– Hotell & Spa
– Fartyg
– Bostadshus

Tekniska specifikationer

Bakterie: Legionella pneumophila, SG1
Nedre detektionsgräns: 100 CFU/L
Detektionsintervall: 100-5000 CFU/L
Hållbarhet: 18 månader från produktion

Legionella provtagning workflow
Legionellatest workflow

Hur fungerar vårt legionellatest?

Legionella är det vattenburna patogen som orsakar mest hälsoskada i EU. Kontinuerlig legionellatestning är därför grundläggande för att kontrollera, övervaka och bedöma risker i vattensystem. HydroTest är ett effektivt och simpelt sätt att få svar på legionellahalterna i vattnet utan krav på labb, kvalificerad personal eller långa väntetider. Vårt legionellatest är anpassat för tidiga indikationer på förhöjda legionellavärden och passar därför utmärkt för proaktiva standardkontroller eller vid förbättringsarbeten. Genom att detektera legionella i tidigt skede möjliggörs mildare åtgärder i god tid innan man når hälsaskadliga legionellanivåer som kräver kostsamma och tidskrävande saneringsmetoder.

HydroTest är ett semikvantitativt lateralt flödestest baserat på antigenteknologi som i real-tid indikerar legionellanivåerna i vattnet. I varje testkit medföljer ett lateralt flödestest, en filteruppsättning för koncentrering av bakterier och instruktioner. Tillsammans utgör de en fullständig lösning anpassad för självtestning inom legionelladetektion. Mängden legionella ges i form av färgintensitet på en testlinje. Intensiteten av färgen korresponderar direkt mot legionellahalten i vattnet och avläses enkelt via en mobilapp eller färgindexkort för resultat. Legionellatestet fungerar på ett liknande sätt som ett graviditetstest eller antigentest för COVID.

Svar inom 25 min

Med HydroTest behöver inte vattenprover skickas till laboratorium utan kan utföras på plats och ger tillförlitliga resultat på 25 minuter.

LFICA

HydroTest är baserat på Lateral Flow Immunochromatography Assay (LFICA) teknologi som översätter legionellahalten till en semikvantitativ färgskala.

Enkel hantering

Testerna är mycket simpla att använda genom att följa den bifogade beskrivningen och kan därmed användas av personer utan tidigare kunskap eller kvalificering.

Resultat

Resultatet visas som färgintensitet på en testlinje vilket motsvarar mängden legionellabakterier i vattnet. Tolkning av färgintensiteten görs enkelt med hjälp av mobilapp eller färgindexkort.

Beställ HydroTest

Fyll i formuläret för att beställa vårt legionellatest direkt via hemsidan. En orderbekräftelse skickas då till er mail.

Du kan också välja att kontakta oss vid frågor eller funderingar. Eller ring oss på +46700057785.

FAQ LEGIONELLATEST

Vårt legionellatest använder LFICA-teknologi (Lateral Flow Immunochromatography Assay). Testet är utformat för att upptäcka Legionella-antigen, med hjälp av antikroppar märkta med röda nanopartiklar, som binder till alla Legionella pneumophila sg1-bakterier som finns i ett prov och gör dem synliga som en linje på enheten. Enkelt uttryckt fungerar testet precis som ett graviditetstest, förutom att det upptäcker Legionella-antigen snarare än graviditetsmarkörer.

Legionellatestet är specifikt för Legionella pneumophila serogrupp 1(SG1). Legionella pneumophila är ansvarig för 97 % av legionärsjukan och SG1 orsakar 91 % av legionärssjukdomen orsakad av pneumophila*.

L. pneumophila SG1 är den överlägset vanligaste, virulenta och dödliga typen av legionella och den viktigaste att upptäcka snabbt för att minska risken.

Förmågan att snabbt upptäcka L. pneumophila SG1 är extremt användbar för att förebygga utbrott av legionärssjukdom, och legionellatestet ger en ”tidig varning” om förekomsten av denna högriskorganism. Detta innebär att åtgärder kan vidtas för att snabbt kontrollera legionellabakterier och därigenom minska hotet mot människoliv, dagar innan laboratoriet ens kunde ge ett preliminärt positivt resultat.

*Totalt kulturbekräftade fall av legionärssjuka 2010-2015 (ECDC)

Metoden har erkänts och oberoende validerats av både kommersiella och forskningsinstitutioner runt om i världen. Den holländska vattenforskningsinstitutionen (KWR) jämförde testet med labbkultur och PCR-metoder och konstaterade att HydroTester är ett användbart tillägg till uppsättningen av instrument för den dagliga hanteringen av kylvattensystem. Den nämnde också att dess snabbhet och enkelhet gör den exceptionellt intressant för övervakning i nödsituationer.

En världsledare inom vattenreningsindustrin genomförde också en oberoende validering, som presenterades vid den internationella vattenkonferensen. På samma sätt har Centers for Disease Control of China validerat och godkänt Hydrosense legionella Field-testet. Testerna har också godkänts av DAKKS, det nationella ackrediteringsorganet för Förbundsrepubliken Tyskland. DAKKS godkände testet för 14-dagars självkontroll och klassificerade det som tillräcklig enhet för legionellatestning (baserat på 42.BimschV)

UKAS-ackreditering – UKAS-ackreditering är endast tillgänglig för laboratorier. Det är möjligt att ett UKAS-ackrediterat labb skulle kunna utföra Hydrosense Legionella-fälttestet. Faktum är att många av dem gör det. Men eftersom snabbtestningen utförs på plats, vilket naturligtvis är en av dess största fördelar, är UKAS-ackreditering inte tillämplig.

CE-MÄRKNING – Många produkter som säljs inom EU har en CE-märkning som indikerar att produkten överensstämmer med EU-direktiven. För närvarande finns det inget EU-direktiv om några legionellavattentester. Som ett resultat är CE-märkning inte tillämplig.

Nästan varje regelverk i världen rekommenderar användningen av metoden Laboratory Culture. Detta beror främst på det faktum att tekniken har funnits länge så det är väl förstått.

Den senaste versionen av ISO Water Quality — Enumeration of LegionellaLab Culture-standarden (11731:2017) anger dock att återvinningsgraden för laboratorietestet är ” > 64 %”. Detta innebär att upp till 35 av 100 prover som testas även i ett ISO-ackrediterat labb kan ge ett falskt negativt resultat. I icke-ackrediterade labb är detta antal sannolikt mycket högre. Hydrosenses återvinningsgrad är över 80 %, 15 % högre än vad som anges i ISO-dokumentet.

Dessutom kan Lab Culture-metoden inte upptäcka livskraftiga men icke-odlingsbara (VBNC) former av legionellabakterier som fortfarande kan infektera mänskliga lungceller. HydroTest upptäcker VBNC-bakterier.

Ett positivt Lab Culture-resultat är ett positivt resultat två veckor för sent – när resultatet tas emot har människor varit i riskzonen för infektion i två veckor. Omvänt ger ett negativt Lab Culture-resultat en falsk känsla av säkerhet eftersom legionellapopulationer kan fördubblas på 24 timmar eller mindre. Ett resultat från två veckor sedan är en syn på det förflutna som har liten, om någon, betydelse för idag. HydroTests kan ge resultat på 25 minuter, faktiskt är ett positivt resultat ibland synligt mycket snabbare än så.

Om ditt lokala regelverk eller omständigheterna i ditt vattensystem kräver att laboratorietester krävs, måste du utföra ett labbtest, i vilket fall HydroTestet inte ska användas som en ersättning. Men med tanke på de faktorer som nämns ovan är det oklokt att använda labbodlingsmetoden isolerat. Hydro Diagnostics rekommenderar att mer än en testmetod bör användas (oavsett om det är Lab Culture, HydroTests eller PCR) för att effektivt skydda företag, deras anställda, kunder och allmänheten från risken för legionärssjuka.

Våra kunder använder ofta HydroTests utöver periodiska labbkulturtester och som en del av en övergripande riskbedömning för att minimera riskerna för legionellaexponering.

Beställ vårt legionellatest genom formuläret ovan. Vid frågor kontakta oss gärna via mail eller telefon 

Det är en typ av bakterie som finns naturligt i vattenmiljön. Vissa av dess stammar kan orsaka allvarliga lunginfektioner hos människor, kända som legionärssjuka.

Det är viktigt att följa förebyggande åtgärder såsom regelbunden rengöring, upprätthållande av korrekt temperaturkontroll och användning av lämplig vattenbehandling.

Bakterien kan börja föröka sig i vattensystem inom några dagar om förhållandena är gynnsamma, såsom rätt temperatur och näringsämnen.

Bakterien dör vanligtvis vid temperaturer över 60 grader celsius. Därför är temperaturen en väldigt viktig faktor.

Det är mikroorganismer med komplex biologi och en förmåga att anpassa sig till en rad olika miljöer. Dess patogenicitet gör den till en utmaning för folkhälsan, och förebyggande åtgärder är viktiga för att minimera riskerna för ett utbrott.