Hydrodiagnostics

Legionella varmvatten

Legionella varmvatten

I det vardagliga flödet av vatten från våra kranar kan det finnas legionellabakterier. Vårt varmvattensystem kan ibland utgöra grogrund för legionella och om de inte hanteras på rätt sätt kan de utgöra en allvarlig hälsorisk. Dessa mikroorganismer kan orsaka allvarliga sjukdomar vid förhöjda halter, och en av de viktigaste faktorerna som påverkar deras överlevnad och förökning är temperaturen på vattnet. Nedan har vi beskrivit hur olika temperaturer påverkar legionellabakterier och hur Boverkets byggregler ser ut. 

Effekten av temperatur på legionellabakterier

Legionellabakterier är känsliga för temperaturförändringar. Vid tillräckligt hög temperatur minskar deras överlevnad avsevärt. Här är några temperaturer och dess effekt på legionellabakterier:

   

   1. 50°C: Vid 50°C avdödas 90% av legionellabakterierna på cirka 2 timmar.

   1. 60°C: Vid 60°C elimineras 90% av legionellabakterierna på 2 minuter.

   1. 70°C: Vid 70°C sker fullständig eliminering av legionellabakterier omedelbart.  

  Temperatur spelar en avgörande roll i hanteringen av legionella. För att säkerställa att vi har legionellafritt vatten har Boverket utformat riktlinjer och guidelines gällande varmvatten i fastigheter. 

  Boverkets byggregler

  För att förebygga legionella i tappvarmvatten har Boverket infört strikta regler för varmvattenledningar. En viktig regel är att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte får understiga 50°C i någon del av installationen. Detta krav syftar till att säkerställa att vattnet som når våra kranar är tillräckligt varmt för att döda eventuella legionellabakterier.

  Vid varje tappställe är det nödvändigt att säkerställa att varmvattnet har en temperatur på minst 50°C. För att uppnå detta krav måste temperaturen ut från varmvattenberedaren eller värmeväxlaren vara högre än 50°C för att kompensera för värmeförluster. Ledningslängd och isolering är parametrar som påverkar mängden värmeförlust i varmvattensystemet och det är därför viktigt att anpassa den utgående varmvattentemperaturen för att upprätthålla tillräcklig temperatur vid tappställena.

  Trots att varmvattentemperaturen ska säkerställa en legionellafri miljö, får den inte överstiga 65°C vid tappställena. Detta begränsningskrav är av säkerhetsskäl för att minimera risken för skållning.

  För fastighetsägare och de som ansvarar för byggnader är det därför viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla varmvattensystemen för att säkerställa att de uppfyller Boverkets krav. Detta kan inkludera att justera värmesystemet, inspektera cirkulationsledningar och se till att vattnet når tillräckligt höga temperaturer även i de yttre delarna av vattensystemet för att förhindra legionellautveckling.

  Sammanfattning legionella varmvatten

  Sammanfattningsvis är temperaturen på varmvatten en avgörande faktor i kampen mot legionella. Genom att följa Boverkets byggregler och se till att vattnet når tillräckligt höga temperaturer kan vi säkerställa att vår varmvattenförsörjning inte bara är bekväm, utan också säker för vår hälsa.

  Kontakta gärna oss för att höra mer om legionella och hur man förebygger det.

  FAQ

  Legionellabakterier trivs i varmvattensystem, men höga temperaturer kan effektivt eliminera dem. En varmvattentemperatur över 50°C är viktigt för att minska risken för legionella, och högre temperaturer accelererar elimineringen.

  Vid 50°C börjar legionellabakterierna dö av, med 90% eliminering på 5-10 timmar. Vid 60°C eliminerar 90% av dem på 10 minuter, medan vid 70°C sker detta på mindre än 10 sekunder.

  Boverket har regler för cirkulationsledningar. En viktig regel är att det cirkulerande tappvarmvattnet inte får vara under 50°C någonstans. Detta är för att säkerställa att vattnet i kranarna är tillräckligt varmt för att eliminera eventuella legionellabakterier.

   

  För att upprätthålla Boverkets krav är regelbunden kontroll och underhåll av varmvattensystemen nödvändig. Det inkluderar att justera värmesystemet, inspektera cirkulationsledningar och se till att vattnet når tillräckligt höga temperaturer för att förhindra legionellautveckling. Även provtagning för legionella kan behövas. 

  Ja, av säkerhetsskäl får varmvattentemperaturen inte överstiga 65°C enligt Boverkets krav. Detta begränsningskrav är för att minimera risken för skållning och säkerställa användarnas säkerhet.

  varmvatten
  Dela artikeln

  Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

  Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

  Fler artiklar från Hydro Diagnostics

  Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

  Läs mer

  Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

  Läs mer