Hydrodiagnostics

Legionella varmvattenberedare

Varmvatten är en del av våra vardagliga liv som vi tar för givet. Det hjälper oss med bekväm duschning, matlagning och rengöring. I många fall används varmvattenberedare som källa till tappvarmvatten och dessa beredare kan med fel försiktighetsåtgärder utgöra en hälsofara vid uppkomst av höga halter legionella som kan orsaka legionärssjuka och pontiacfeber.

Risker och försiktighet

För majoriteten av oss är risken minimal när vi använder vårt varmvatten. Vårt dricksvatten är oftast säkert. Legionellahalterna i våra varmvattenberedare är sällan en fara om man är medveten om riskerna och gör förebyggande åtgärder för att undvika legionella.

Att sänka temperaturen i varmvattenberedaren under 60 grader är ej rekommenderat från Boverket och utgör en potentiell hälsorisk. För att bekämpa risken för legionella har många varmvattenberedare integrerade skydd. Legionellaskyddet innebär att temperaturen i tanken måste hållas på en tillräckligt hög nivå, och på så sätt säkerställs kontinuerlig avdödning av legionella. 

För de varmvattenberedare som saknar ett specifikt skydd mot legionella är det av yttersta vikt att se till att temperaturen hålls tillräckligt hög i tanken. Genom att upprätthålla rätt temperatur kan man minimera risken för legionellatillväxt och skapa en trygg användning av varmvatten utan att kompromissa med hälsan och säkerheten. Regelbunden övervakning och underhåll är avgörande för att säkerställa att vattnet förblir fritt från potentiella hälsorisker.

Förebyggande åtgärder för att motverka legionella i varmvattenberedare

   1. Provtagning legionella: Istället för att oroa dig för regelbunden rengöring, kan det vara värdefullt att istället överväga regelbunden testning av vattnet i din varmvattenberedare. Detta hjälper till att övervaka och identifiera eventuell närvaro av legionella. Testning kan vara extra aktuellt när varmvattenberedaren varit avstängd eller ej använts under en längre tid.
   2. Säker temperatur: Håll koll på temperaturen. Se till att din varmvattenberedare håller vattentemperatur på minst 60°C. Utgående temperatur ska också säkerställa att temperaturen vid tappställen för varmvatten är minst 50°C.

     

   3. Kontinuerlig övervakning: En viktig del av att ha en problemfri vattenberedare är att ha en öppen dialog med din leverantör och genomföra regelbundna inspektioner. Detta hjälper dig att säkerställa att din varmvattenberedare är i gott skick och fungerar som den ska.

  Sammanfattning legionella varmvattenberedare

  Legionella i varmvattenberedare behöver inte vara en alarmerande fråga. Genom att ta förebyggande åtgärder och vara medveten om de grundläggande försiktighetsåtgärderna kan vi vara trygga med vår vattenanvändning. 

  Kontakta gärna oss för att lära dig mer om legionella.

  FAQ

  Det är viktigt att vara medveten om legionella i varmvattenberedare för att minska risken för hälsoproblem vid användning av varmt vatten.

  För att förebygga legionellatillväxt, överväg regelbunden provtagning för legionella, se till att temperaturen i varmvattenberedaren hålls tillräckligt hög och genomför kontinuerlig övervakning och underhåll.

  Vi på Hydro Diagnostics erbjuder skräddarsydda lösningar för att säkra varmvattenberedare mot legionella. Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig med förebyggande åtgärder och säkerställa en hälsosam och trygg vattenanvändning.

   

  Dela artikeln

  Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

  Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

  Fler artiklar från Hydro Diagnostics

  Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

  Läs mer

  Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

  Läs mer