Hydrodiagnostics

Legionella i kommersiella fastigheter

Legionellabakterien trivs i varma vattensystem, och kommersiella fastigheter, såsom hotell, kontorsbyggnader och köpcentrum, kan ge förutsättningar för dess tillväxt och spridning. I denna artikel kommer vi att utforska de specifika utmaningarna med legionella i kommersiella fastigheter och föreslå lösningar för att minimera risken. Utmaningar med legionella i kommersiella fastigheter:

Stora vattensystem

Kommersiella fastigheter har ofta omfattande vattensystem som inkluderar varmvattenberedare, kyltorn och luftfuktare. Dessa system skapar många platser där legionellabakterien kan trivas och multiplicera sig.

Oregelbunden användning

Många kommersiella fastigheter har perioder av låg användning eller står tomma under vissa tider. Denna oregelbundna användning av vattensystemen kan skapa stagnation och öka risken för legionellatillväxt.

Regelbunden provtagning för legionella

Genomför regelbundna provtagning och vattenanalyser för att övervaka legionellaförekomst och vidta åtgärder vid detektering av för höga nivåer. Detta hjälper till att identifiera potentiella problemområden och vidta åtgärder i tid.

Temperaturkontroll

Implementera striktare kontroller för vattentemperaturen i systemen. Genom att hålla vattnet antingen utanför riskzonsintervallet 20°C till 50°C kan tillväxten av legionella effektivt begränsas. Läs mer om legionella och temperatur här.

Hantering av stillastående vatten

Utforma vattensystemen för att minimera stillastående vatten och öka vattenomsättningen, särskilt under perioder av låg användning. Detta kan uppnås genom att använda smarta pumpsystem och ventilreglering.

Utbildning och medvetenhet

Utbilda personalen (fastighetsförvaltare/skötare) om riskerna med legionella och implementera förebyggande åtgärder. Medvetenhet är nyckeln till att förhindra problem och främja en säker vattenmiljö.

Sammanfattning

Legionella utgör en verklig och allvarlig risk i kommersiella fastigheter, men med rätt strategier och förebyggande åtgärder kan denna risk minimeras avsevärt. Genom att integrera noggranna övervakningsmetoder, temperaturkontroll och utbildning av personalen kan kommersiella fastighetsägare skapa en säkrare miljö för sina användare och minska risken för legionella. Att investera i förebyggande åtgärder är inte bara en säkerhetsåtgärd; det är en investering i hälsan och välbefinnandet för dem som använder kommersiella fastigheter.

Kontakta oss gärna för att höra mer om legionella och hur vi kan hjälpa er.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer