Hydrodiagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid Karolinska Sjukhuset erbjuder Forskaren en ny mötesplats för kunskapsutbyte och samarbeten med aktörer inom vård, forskning och bioteknik. Vi ser Forskaren som den perfekta miljön för Hydro Diagnostics att växa och ser framemot att jobba […]

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och fastighet. Presentationen gjordes tillsammans med Boverket, RISE och VVS Fabrikanterna inom segmentet ”Dricksvattendirektivet – Hur påverkar det branschen?”. Fokus låg på hur det nya EU dricksvattendirektivet påverkar bygg- och fastighetsbranschen där Hydro Diagnostics representerade frågor […]

Legionella i kommersiella fastigheter

Legionellabakterien trivs i varma vattensystem, och kommersiella fastigheter, såsom hotell, kontorsbyggnader och köpcentrum, kan ge förutsättningar för dess tillväxt och spridning. I denna artikel kommer vi att utforska de specifika utmaningarna med legionella i kommersiella fastigheter och föreslå lösningar för att minimera risken. Utmaningar med legionella i kommersiella fastigheter: Stora vattensystem Kommersiella fastigheter har ofta omfattande vattensystem som inkluderar […]

Boverkets byggregler och legionella

En guide för säkra vatteninstallationer. Vid planeringen och genomförandet av byggprojekt är Boverkets byggregler (2011:6) en central komponent för att skapa säkra och hälsosamma byggnader.

Riskmiljöer för legionella

För att bättre förstå och hantera den hälsorisk som legionella innebär är det viktigt att identifiera platser och situationer där legionellabakterier trivs bäst. Här går vi igenom några av de vanligaste riskmiljöerna.

Legionella och temperatur

Legionella och temperatur: Temperatur är en viktig faktor när det kommer till att förhindra tillväxt och spridning av legionella.

Legionella provtagning

Provtagning för att detektera legionella har utvecklats och förbättrats genom åren för att förebyggande åtgärder kan vidtas i tid.

Legionella varmvatten

Vårt varmvattensystem är legionellabakteriers idealiska grogrund, och om de inte hanteras på rätt sätt kan de utgöra en allvarlig hälsorisk.