Hydrodiagnostics

Nordbygg 23-26 April 2024

Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och fastighet. Presentationen gjordes tillsammans med Boverket, RISE och VVS Fabrikanterna inom segmentet ”Dricksvattendirektivet – Hur påverkar det branschen?”. Fokus låg på hur det nya EU dricksvattendirektivet påverkar bygg- och fastighetsbranschen där Hydro Diagnostics representerade frågor och utmaningar kring legionella. Med de nya lagkraven lyftes det fram att industrin måste hinna anpassa sig och att ny teknik är centralt för att underlätta denna övergångsfas. 

Utöver att presentera närvarade Hydro Diagnostics i monter tillsammans med vårt partnerbolag Anolytech där vi förmedlade information om legionella och hur våra lösningar kan underlätta i dagens legionellabekämpning. Tillsammans betonade vi utmaningar inom provtagning och sanering samt vikten av proaktivt arbete för att förebygga legionella. Under veckan fick vi möjligheten att träffa många intressanta aktörer inom branschen och fick ta del av flera givande diskussioner med legionella och rent vatten i fokus. 

Presentationen finns inspelat och kan hittas på VVS-Podden som bland annat finns tillgänglig på Spotify, Apple Podcast och Podspace.

Nu ser vi framemot Nordbygg 2026 och hoppas vi ses där!

Författare: Hydro Diagnostics                                                                                                                                                                                                       Senast redigerad: 2024-04-26