Hydrodiagnostics

Legionella provtagning

Identifiering av provtagningsplatser

Provtagning för legionella och metoder för att detektera legionella har utvecklats och förbättrats genom åren för att förebyggande åtgärder kan vidtas i tid och minska risken för legionellautbrott. Först måste man identifiera de platser där det finns en potentiell risk för att legionellabakterier kan förekomma. Detta inkluderar kyltorn, varmvattenberedare, duschslang, vattensystem i kommersiella byggnader, hotell, sjukhus och andra offentliga platser där människor kan vara utsatta för aerosoliserat vatten.

Proverna måste sedan hanteras noggrant för att undvika kontaminering och bibehålla integritet under transport till laboratoriet. Transport och lagring sker ofta vid låg temperatur för undvika eventuellt tillväxt mellan provtagningstillfället och labbanalys, samt förvaras i steril miljö tills de analyseras.

Proverna analyseras i specialiserade laboratorier där tekniker använder olika metoder, såsom odling och molekylärbiologiska metoder som polymeraskedjereaktion (PCR), för att identifiera och kvantifiera legionellabakterier.

Resultat och åtgärder efter provtagning

När analysen är klar, rapporteras resultaten till ansvariga myndigheter (vid behov) och fastighetsägare. Om höga nivåer av legionella påträffas kan det kräva omedelbara åtgärder, såsom rengöring, desinfektion eller avstängning av det drabbade systemet. Vid tillräckligt höga halter legionella krävs även omedelbar eliminering av bakterierna genom sanering. De vanligaste saneringsmetoderna är behandling med hypoklorsyra, klorin och skållning med hett vatten.

Efter att åtgärderna vidtagits, följer man upp med ytterligare provtagning för att säkerställa att legionellabakterierna har eliminerats och att vattnet är säkert för användning.

Legionellaprovtagning med snabbtest

Kontinuerlig legionellatestning är av yttersta vikt för övervakning och bedömning av risker i vattensystem. Regelbundna analyser med HydroTest är en snabb och effektiv lösning för kvantitativ detektering av legionellabakterier i vatten. Dessa tester anses var nästa generations test inom legionellaprovtagning. HydroTest är speciellt utformat för att kunna utföras av alla användare direkt på plats och passar utmärkt vid rutinkontroller samt resultatutvärdering av åtgärder som vidtagits för att hantera legionellarisker. 

HydroTest är ett Lateral Flow Test baserat på antigenteknologi. Det ger omedelbara indikationer på nivåerna av legionella i vattnet. Funktionsmässigt liknar HydroTest andra snabba tester som graviditetstest eller antigentester för COVID-19. Genom att använda det på vattenprover kan man snabbt och enkelt bedöma förekomsten av legionellabakterier.

Fördelar med HydroTest

Fördelarna med snabbtest för legionella inkluderar:

   1. Tid till resultat: HydroTest ger resultat omedelbart vilket möjliggör beslut och åtgärder i realtid.

   2. Provtagning direkt på plats: Ingen transport i kontrollerade förhållanden är nödvändig med HydroTest.

   3. Användarvänlighet: Testet är utformat för enkel användning utan krav på labb eller kvalificerad personal.

   4. Tillförlitlighet: HydroTest är känsligt och tillförlitligt med en detektionsgräns på 100 CFU/L.

   5. Effektiv riskhantering: Med regelbundna tester kan man övervaka legionellahalterna och vidta åtgärder för att minimera risken för legionellainfektioner.

  Sammanfattning provtagning legionella

  Sammanfattningsvis är HydroTest ett värdefullt verktyg för att säkerställa säkert vatten och minska risken för legionellainfektioner genom snabb och pålitlig provtagning och analys av legionellahalter i vattensystem. Det gör det möjligt för användare att agera proaktivt för att skydda människors hälsa och säkerhet.

  För att beställa HydroTest är ni välkomna att kontakta oss.

  FAQ

  Provtagning för legionella är viktigt eftersom bakterien kan förekomma i vattensystem och, om den inte kontrolleras, utgöra en hälsorisk. Provtagning hjälper till att säkerställa säkert vatten och minska risken för legionellautbrott.

  Det kan vara viktigt att provta vattenburna system inom fastigheter och industrier, inklusive varmvattenberedare, kyltorn, duschar och kranar. och andra anläggningar där temperaturen på vattnet kan variera. Platser där system inte har upprätthållit korrekt temperatur eller där vattnet kan stagnera utgör särskilda riskområden för tillväxt och spridning av legionellabakterier.

  De vanligaste metoderna för provtagning av legionella inkluderar odling, PCR och snabbtester.

   

  Frekvensen för provtagning varierar beroende på användning, underhåll och lokala förhållanden. Generellt rekommenderas regelbunden övervakning och provtagning för att säkerställa att vattnet förblir fritt från legionellabakterier. Det är särskilt viktigt att överväga riskfaktorer som temperaturvariationer och stagnerande vatten för att bestämma det mest lämpliga provtagningsintervall som är anpassat till den specifika miljön och dess potentiella risker.

  Om provtagning indikerar förekomst av legionella, bör åtgärder vidtas för att minska risken för spridning. Det kan inkludera rengöring, desinfektion och legionellafilter för att säkerställa säkert och hälsosamt vatten.
  legionella provtagning
  Dela artikeln

  Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

  Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

  Fler artiklar från Hydro Diagnostics

  Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

  Läs mer

  Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

  Läs mer