Hydrodiagnostics

Riskmiljöer för legionella

För att bättre förstå och hantera den hälsorisk som legionella innebär är det viktigt att identifiera platser och situationer där legionellabakterier trivs som bäst. Här går vi igenom några av de vanligaste riskmiljöerna:

Varmvattenberedare

Varmvattenberedare utgör en vanlig och potentiell plats för legionellatillväxt. De lagrar stillastående vatten vilket skapar en idealisk miljö för bakteriens överlevnad och reproduktion. Risken för snabb legionellatillväxt är särskilt hög när vattnet inte hålls vid tillräckligt hög temperatur eller om det finns avlagringar i tanken.

För att minska risken är det viktigt att regelbundet underhålla varmvattenberedare genom rengöring och avkalkning. Dessutom är det avgörande att hålla varmvattnet vid en temperatur hög nog för att hämma bakterietillväxt. Mer om legionella temperatur här.

Kyltorn

Kyltorn som används för att kyla luft i stora byggnader utgör en annan potentiell riskmiljö för legionella. Dessa system producerar ofta små vattendroppar som kan bära bakterier och sprida dem i omgivningen genom aerosolbildning. Personer som andas in denna förorenad luft kan därmed bli smittade.

För att minimera risken bör kyltorn regelbundet rengöras och desinficeras. Även regelbunden testning för legionella är att föredra. Ytterligare åtgärder som kan implementeras är installation av filter och användning av vattenbehandlingssystem för att förhindra legionellatillväxt. Mer om legionella och kyltorn här.

Luftkonditioneringssystem

Luftkonditioneringssystem kan skapa en gynnsam miljö för legionella. Fuktighet och mörker inne i dessa system kan främja bakteriens överlevnad och tillväxt. Luftkonditioneringssystem kan också sprida legionellabakterier genom ventilationssystemet och därmed utsätta personer för risk.

För att minska risken för legionellatillväxt i luftkonditioneringssystem är regelbunden rengöring och underhåll av systemet nödvändigt. Genom att justera fuktighetsnivåerna och övervaka systemet noggrant kan man skapa en ogästvänlig miljö för bakterietillväxt.

Sammanfattning riskmiljöer för legionella

Att identifiera och förstå riskmiljöerna för legionella är avgörande för att förebygga legionärssjuka. Genom regelbundet underhåll, noggrann övervakning och anpassade åtgärder kan risken för legionellatillväxt i varmvattenberedare, duschslang, kyltorn och luftkonditioneringssystem minskas avsevärt. Detta är inte bara ett ansvar för fastighetsägare och ansvariga för byggnader, utan också en nyckelkomponent i att skydda allmänhetens hälsa. Att skapa medvetenhet kring dessa riskmiljöer är det första steget mot att bygga en tryggare och hälsosammare miljö för alla.

Kontakta gärna oss för att höra mer om legionella och våra produkter.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer