Hydrodiagnostics

Legionärssjuka

Orsakas av legionella pneumophila

Legionärssjuka är en allvarlig lunginfektion som orsakas av bakterien Legionella pneumophila. Den fick sitt namn efter ett utbrott som inträffade under ett amerikanskt veteranmöte i Philadelphia 1976. Symptomen liknar ofta influensa och kan vara mycket allvarliga, vilket gör tidig diagnos och behandling viktig.

Symptom för legionärssjuka

Symptomen på legionärssjuka inkluderar feber, hosta, andningssvårigheter, muskelsmärta, huvudvärk och trötthet. Sjukdomen sprids vanligtvis genom inandning av små droppar som innehåller legionellabakterier, vanligtvis från förorenade vattensystem.

Förebygga legionärssjuka

För att förebygga legionärssjuka är det viktigt att vidta åtgärder för att minimera risken för bakterieexponering. Detta kan inkludera att ha bra koll på temperaturen i vattensystem, speciellt i kommersiella byggnader som hotell och sjukhus. Regelbunden inspektion är också viktigt genom legionellatest och provtagning av vattensystem kan också vara avgörande för att förhindra bakterietillväxt och spridning.

Diagnostik

Diagnos av legionärssjuka kan fastställas genom flera olika metoder. En av de vanligaste metoderna är att detektera närvaron av legionellabakterier i patientens luftvägssekret genom bakterieodling eller användning av nukleinsyrapåvisningstekniker som polymeraskedjereaktion (PCR). PCR gör det möjligt att identifiera själva bakterien eller dess genetiska material och är mycket användbar för att bekräfta infektionen (källa Folkhälsomyndigheten).

Behandling

Behandling innefattar ofta antibiotika, och tidig diagnos är viktig för att förhindra allvarliga komplikationer. Personer med hög risk, såsom äldre och personer med underliggande hälsoproblem, bör vara extra försiktiga när de vistas i områden där legionellabakterier kan trivas.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis är legionärssjuka en allvarlig lunginfektion orsakad av legionellabakterier. För att förebygga sjukdomen är det viktigt att vidta åtgärder för att minska exponeringen för bakterier och följa goda hygienrutiner. Vid misstanke om legionärssjuka är det viktigt att söka medicinsk vård omedelbart för tidig diagnos och behandling.

Vill ni höra mer om legionella är ni välkomna att kontakta oss.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer