Hydrodiagnostics

Vid ett legionellautbrott

Viktiga åtgärder

Vid ett legionellautbrott i ett vattensystem är det viktigt att agera snabbt för att minimera risken för spridning av infektion. Först och främst bör man stänga av och identifiera källan till smittan i vattenanläggningen. Ibland kan källan vara i en lokal del av vattensystemet som man då kan isolera för att minimera spridningen till andra delar av vattensystemet. Det är också viktigt att rengöra och sanera bort legionellan så fort som möjligt.

Man bör också informera alla som kan ha varit i kontakt med vattnet om utbrottet. Detta kan inkludera anställda, gäster, eller patienter. Man bör informera dem om symptom på infektion och uppmana dem att söka vård om de upplever några av dessa symtom.

Samtidigt bör man också informera myndigheter som ansvarar för hälsoskydd, såsom den svenska Folkhälsomyndigheten, om utbrottet. Detta för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas för att förebygga spridning av infektion.

Efter att man har stängt av och rengjort vattenanläggningen bör man också genomföra ytterligare analyser av vattnet för att säkerställa att alla legionellabakterier har eliminerats. Detta är viktigt innan man återställer vattenanläggningen till bruk.

Smittspårning av legionella

Detta skriver Folkhälsomyndigheten i sitt informationsblad om smittspårning av legionella:

Legionärssjuka är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom vilket medför att en utredning görs i samband med att någon blivit sjuk. Legionella kan spridas via bland annat aerosoler från duschvatten och kyltornsvatten men även spridas från jord. Legionella är således en objektburen smitta och smittspårningsansvaret för den miljörelaterade delen av utredningen ligger därmed hos kommunen. 

Viktigt att identifiera orsaken

Det är viktigt att identifiera orsaken till utbrottet och att vidta åtgärder för att förhindra att det uppstår igen i framtiden. Detta kan innebära att man gör ändringar i vattenanläggningen för att säkerställa att den hålls rengjord och väl underhållen. Ett bra sätt att förhindra detta är att installera HydroGuard som genom temperaturkontroll med mikroprocessorer säkerställer optimala temperaturer i tappvatteninstallationen för att förhindra legionellatillväxt och eradikera existerande legionellabakterier. Vid ett utbrott kan legionellafilter för duschslang och kran vara ett alternativ för att omedelbart erbjuda skydd mot exponering av legionellabakterierna. På så sätt kan verksamheten fortsätta samtidigt som saneringsarbete utförs. Dessa filter är extra aktuella vid utbrott i anläggningar som inte har råd att stänga av vattentillförseln. HydroTest är också ett utmärkt sätt att i real-tid övervaka att legionellahalterna minskar över tid vid implementerad saneringsmetod.

I allmänhet är det viktigt att samarbeta med myndigheter och experter vid hanteringen av ett legionellautbrott. Genom att agera snabbt och vidta lämpliga åtgärder kan man minimera risken för spridning av infektion och skydda människors hälsa.

För att veta mer om våra produkter för att förhindra ett legionellautbrott är ni välkomna att kontakta oss.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer