Hydrodiagnostics

HydroGuard

En permanent lösning för att förebygga och sanera vattensystem från legionellabakterier. Temperaturkontroll med mikroprocessorer säkerställer optimala temperaturer i tappvatteninstallationen för att förhindra legionellatillväxt och eradikera existerande legionellabakterier.

HydroGuard

En permanent lösning för att förebygga och sanera vattensystem från legionellabakterier.

Hur fungerar HydroGuard?

HydroGuard är en lösning för att förebygga och sanera vattensystem från legionellabakterier. Installationen sker ”in-line” vid tappställen i en sluten krets för att optimera vattenbesparingar. Genom dynamisk temperaturkontroll justerar och bibehåller HydroGuard optimal temperatur för att säkerställa temperaturer utanför gränsen för risk av legionella tillväxt. Eradikering av legionellabakterier och andra bakterier förhindrar även formation av biofilm.

Kontinuerlig övervakning

Trender och justeringar kan följas i realtid med HydroMonitor och ger en överblick av vatensystemets hälsa.

Lång livslängd

Bevisad funktion upp till 5 år.

Simpelt underhåll

Förbättrad vattenkvalite genom automationsbaserad teknik minimerar krav på manuella ingrepp och service.

Miljövänlig

Kemikaliefri sanering och återanvändning av vatten.

FAQ

HydroGuard säkerställer vattenkvalitén då legionella och andra bakterier avdödas kontinuerligt genom att skålla hela vattensystemet med hett vatten i intervaller.

Därefter arbetar produkten proaktivt och ser under en underhållsperiod säkerställa att temperaturen för varm- och kallvatten i alla delar av vattensystem ligger utanför nivåer för legionellatillväxt.

Över 200 legionellaprover har analyserats med extremt goda resultat.


Hydroguard har visat fullständig eradikering av legionellabakterier vid så höga halter som 14 000 CFU/L.

HydroGuard är CE-märkt

HydroGuard har en bevisad livslängd på upp till 5 år

Kontakta oss via mail eller telefon