Hydrodiagnostics

Symptom legionella

Legionella är en typ av bakterie som kan orsaka en allvarlig lunginfektion känd som legionärssjuka. Symptom vid legionellainfektion varierar i svårighetsgrad och kan likna många andra luftvägsinfektioner. Nedan beskrivs de vanligaste symptomen associerade med legionella:

  1. Hög feber: En plötslig och hög feber kan vara ett tidigt tecken på legionärssjuka. Febern kan stiga snabbt och nå mycket höga nivåer, ofta över 39 grader.
  2. Hosta: Hosta är vanlig och kan vara torr eller producera slem. Hostan kan vara ihållande och förvärras med tiden.
  3. Andningsproblem: Många personer med legionärssjuka upplever andningssvårigheter, inklusive snabb andning och andfåddhet. Detta beror på att infektionen påverkar lungorna och kan leda till lunginflammation (pneumoni).
  4. Muskelvärk och ledvärk: Värk i muskler och leder är vanligt och kan vara smärtsamt. Det kan göra att patienten känner sig svag och trött.
  5. Huvudvärk: Många drabbade personer rapporterar att de har svåra huvudvärk. Detta kan vara resultatet av feber och kroppens reaktion på infektionen.
  6. Frossa och skakningar: Patienter kan uppleva frossa och skakningar, särskilt i början av sjukdomen när febern är hög.
  7. Illamående och kräkningar: Vissa personer kan ha symtom som illamående och kräkningar, även om detta inte är så vanligt som andra symptom.
  8. Mental påverkan: Ibland kan legionärssjuka påverka patientens mentala tillstånd och orsaka förvirring eller hallucinationer.
  9. Diarré: Diarré kan förekomma hos en del patienter, även om det inte är ett utmärkande tecken på sjukdomen.

Det är viktigt att notera att legionellasymtom kan variera från person till person, och vissa människor kan ha mildare symtom än andra. Sjukdomen kan vara särskilt farlig för äldre personer, rökare, personer med nedsatt immunförsvar och personer med underliggande hälsoproblem. Om någon upplever dessa symptom, särskilt efter att ha varit i riskmiljöer som vattentorn, varma källor eller bubbelpooler, är det viktigt att söka medicinsk vård omedelbart, eftersom tidig diagnos och behandling är avgörande för att förhindra allvarliga komplikationer.

Dödlighet

Dödsfall förekommer även i modern intensivvård, och trots medicinsk framsteg ligger dödligheten för legionärssjuka i intervallet 5–20 procent (källa Folkhälsomyndigheten). Det är en sjukdom som kan vara utmanande att behandla och kräver snabb medicinsk intervention. Läs mer om legionella dödlighet här.

Inkubationstid

Inkubationstiden för legionärssjuka varierar, men den ligger generellt sett mellan fem och sex dygn. Det är dock viktigt att notera att den kan vara kortare eller längre, ofta rapporteras en tidsram på två till tio dygn. Det finns till och med exempel på ännu längre inkubationstider. Denna variation i inkubationstid kan göra det svårt att snabbt identifiera och spåra smittkällan. Läs mer om inkubationstid legionella här.

Pontiacfeber

Legionellabakterierna kan även orsaka pontiacfeber, en mindre allvarlig sjukdom med självläkande karaktär. Symtomen liknar influensa och inkluderar feber och muskelvärk. Inkubationstiden för pontiacfeber är betydligt kortare än för legionärssjuka, vanligtvis från några timmar till två dygn. Vid röntgenundersökningar av lungorna finns det inga synliga förändringar, och tillfrisknande sker spontant inom två till fem dygn. Pontiacfeber drabbar vanligtvis individer som är i relativt god hälsa utan några underliggande sjukdomar.

Sammanfattning

Det är fortfarande oklart varför vissa personer utvecklar den typiska legionärssjukan medan andra drabbas av pontiacfeber, och varför de flesta som utsätts för smittan förblir friska. Faktorer som påverkar är mängden bakterier som en person exponeras för samt personens generella hälsotillstånd. Riskfaktorer för att insjukna i legionärssjuka enligt WHO inkluderar ålder över 40 år, manligt kön (män drabbas oftare än kvinnor), alkoholism, rökning, nyligen genomförd resa, nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, diabetes och nedsatt njurfunktion. Att förstå dessa riskfaktorer är viktigt för att kunna identifiera och skydda personer som är mer utsatta för sjukdomen.

För att höra mer om legionella och hur ni kan förebygga legionella är ni välkomna att kontakta oss.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer