Hydrodiagnostics

Hur undviker man legionella?

Legionella är en potentiellt farlig bakterie som trivs i vattensystem och kan orsaka allvarliga infektioner. För att skydda människors hälsa är det avgörande att förstå hur man undviker legionella och vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder.

Hur undviker man legionella?

Här är några förebyggande åtgärder för att minimera risken för legionellatillväxt och spridning:

1. Regelbunden underhåll och övervakning:

En viktig åtgärd för att undvika legionella är att säkerställa att vattensystem i byggnader och anläggningar underhålls regelbundet. Detta inkluderar rätt temperatur, rengöring, desinfektion och flödeskontroll för att förhindra stillastående vatten där legionellabakterier kan föröka sig.

2. Vattentemperatur:

Legionellabakterier trivs särskilt i medelvarmt vatten, huvudsakligen i temperaturer mellan 20 och 45 grader. Genom att hålla varmvattensystemet, såsom varmvattenberedare, vid temperaturer över 50 grader kan man skapa en miljö som är skadlig för legionella och därmed hämma tillväxt. Det är också viktigt att hålla kallvattnet under 20 grader då legionella ej kan gå in i tillväxtfas vid för kalla förhållanden.

3. Riskbedömning och kontrollåtgärder:

Genom att genomföra riskbedömningar av vattensystem i byggnader kan man identifiera potentiella smitthärdar. Vidta lämpliga kontrollåtgärder för att minimera risken. Exempel på detta kan vara att hitta blindledningar och lokal dålig isolering.

4. Medvetenhet och utbildning:

Uppmärksamma personal och användare om riskerna med legionella är avgörande. Det inkluderar att främja medvetenhet om symtom på sjukdom och betydelsen av förebyggande åtgärder.

5. Produkter för Legionellaprevention:

Det finns också produkter tillgängliga som kan vara användbara i förebyggandet av legionellainfektioner. Snabbtester för legionella, som är utformade för att detektera legionellabakterier med hög noggrannhet, kan vara en del av övervakningen. Dessa tester kan utföras direkt på plats utan krav på tidigare träning. Det finns även legionellafilter för duschslang och kran som fysiskt blockerar bakterierna i vid tappställen, för att garantera ren och säker vattenanvändning. För de som söker en långsiktig lösning finns HydroGuard, en teknisk produkt som med hjälp av temperatur permanent eliminerar legionellabakterier från vattensystemet. Kontakta oss gärna för att höra mer om dessa produkter. 

6. Följande riktlinjer och regler:

Det viktigt att följa nationella och lokala riktlinjer och regler för vattenhantering och legionellaprevention, bland annat i miljöer som hanterar riskgrupper såsom vårdinrättningar och äldreboenden. I Sverige är det bra att hålla koll på vad Folkhälsomyndigheten och Boverket kommunicerar. 

Sammanfattning om hur man undviker legionella

Sammanfattningsvis är undvikande av legionella en viktig fråga som kräver en kombination av förebyggande åtgärder, noggrann övervakning och medvetenhet. Genom att följa dessa strategier kan man minimera risken för legionellautbrott och säkerställa en säker och hälsosam vattenmiljö för alla.

Kontakta oss för att höra mer om legionella och hur ni kan motverka legionella.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer