Hydrodiagnostics

Om legionella

Legionella

Legionella är en grupp bakterier som kan orsaka en allvarlig lunginfektion kallad legionärssjuka. Bakterierna finns naturligt i vatten och kan spridas genom att andas in droppar med bakterierna. Detta sker vanligtvis genom tappställen såsom såsom duschar och kranar samt vid användning av bubbelpooler eller vattenfontäner.

Legionella är en typ av bakterie som kan orsaka två olika typer av sjukdomar hos människor, legionärssjuka och pontiacfeber. Denna bakterie förekommer naturligt i miljön och kan hittas i jord, sjöar och vattendrag. Dess närvaro är dock inte begränsad till naturliga miljöer utan kan även kan påvisas i vattenledningar och andra varmvattensystem.

Temperatur legionella

Legionellabakterierna kan överleva inom ett temperaturintervall som sträcker sig från 0 till 50°C. Risken för tillväxt av legionella är särskilt hög när vattnet är stillastående eller har dålig cirkulation och temperaturen ligger inom intervallet 20 till 45°C. Läs mer om hur temperaturen påverkar legionellatillväxt.

Spridning

Legionellabakterier finns i vattendimma som uppstår där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare och i bubbelbad. Legionellabakterierna kan sprida sig till lungorna efter inhalering av vattendroppar.

Vanliga symptom

Vanliga symptom på legionärssjuka inkluderar feber, hosta, andnöd, huvudvärk, muskelvärk och förvirring. Infektionen kan vara allvarlig och kan ibland leda till lungödem, vilket kan vara dödligt. Risken att insjukna i legionärssjuka ökar med åldern och för personer med underliggande sjukdomar.

Förebyggande arbete

För att förebygga spridning är det viktigt att hålla vattenledningar och andra vattenanläggningar rena och väl underhållna. Dessutom bör man också regelbundet testa vattnet för att kontrollera förekomsten av bakterier. Legionellafilter för duschslang och kran kan vara nödvändigt vid för höga legionellanivåer. Det är också viktigt att ta bort reservoarer med stillastående vatten och rensa systemet från blindledningar där temperaturen gynnar tillväxt.

Nya EU-direktiv

En viktig del av direktivet rör egenkontrollen av legionella. Enligt detta direktiv ska alla medlemsstater säkerställa att de har riktlinjer och metoder för egenkontroll av legionella i dricksvatten för att minimera risken för spridning av sjukdomen.

För att uppfylla kraven i direktivet måste företag och organisationer som ansvarar för dricksvatten system, inklusive vattenledningssystem, regelbundet kontrollera för legionella och andra mikroorganismer som kan orsaka hälsoproblem. Man kan använda avancerade analytiska metoder eller speciella produkter för att detektera legionella. Vi erbjuder detta.

För att höra mer om våra produkter för att förhindra legionella är ni välkomna att kontakta oss.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer