Hydrodiagnostics

När dör legionella?

Livscykeln för legionella

För att förstå när legionella dör och de faktorer som påverkar dess överlevnad, måste vi granska dess livscykel och de mekanismer som kan leder till död. Legionellabakterier har en komplex livscykel som involverar flera faser. Denna livscykel är anpassad för dess överlevnad och reproduktion i olika miljöer, inklusive vattensystem och människokroppen. Här är en översikt över legionellabakteriens livscykel:

  1. Fritt flytande form: I början av sin livscykel existerar legionellabakterien som en fritt flytande cell i vatten. Den här fasen kallas den vegetativa fasen.
  2. Invasion av värdceller: För att överleva och reproducera måste legionella infektera värdceller. I vatten sker detta vanligtvis genom infektion av amöber medan i kroppen tas bakterien upp av makrofager, en typ av vita blodkroppar i människokroppen.
  3. Replication i värdceller: När legionella är inuti en värdcell, multiplicerar den sig aktivt genom att utnyttja värdcellens resurser. Under denna fas bildar bakterien en skyddande vesikel som kallas Legionella-containing vacuole (LCV) som hindrar den från att utsättas för värdens immunsystem eller saneringsmetoder i vatten.
  4. Från värdcell till värdcell: Efter att ha infekterat en värdcell, kan legionella släppas fri och infektera nya värdceller. Detta möjliggör spridning och fortsatt överlevnad.
  5. Återgång till fritt flytande form: Efter flera cykler av replikation i värdceller, kan en del av legionellabakterierna släppas ut och återgå till sin fritt flytande form. Detta är när bakterien kan överföras till nya värdar.

Faktorer som påverkar när legionella dör

Temperatur: Temperaturen spelar en avgörande roll i legionellabakteriens överlevnad. Extrema temperaturer, särskilt höga temperaturer över 60°C (140°F), kan döda legionella genom termisk desinfektion. Lägre temperaturer, särskilt inom det gynnsamma intervallet 25°C till 45°C (77°F till 113°F), främjar dess överlevnad och tillväxt.

Näringsämnen: Legionella behöver näringsämnen för att överleva och reproducera sig. Närvaron av organiskt material och sediment i vatten kan fungera som näringskällor för bakterien. I vattensystem är amöber som finns fritt i vattnet den vanligaste värdcellen som legionella förökar sig i.

Tid och exponering: Legionella kan dö över tid när de utsätts för ogynnsamma förhållanden. Exponering för desinfektionsmedel och värme under en längre tid kan också leda till dess död.

Genomförs forskningsstudier

För att förstå när legionella dör, genomförs många forskningsstudier för att undersöka dess sårbarheter och dödsmekanismer. Dessa studier syftar till att utveckla effektivare metoder för att bekämpa och förebygga legionellainfektioner.

Sammanfattning

När legionella dör är starkt kopplat till dess omgivande förhållanden, inklusive temperatur, näringsämnen och exponering för desinfektionsmedel. För att minimera risken för legionellainfektioner är det nödvändigt att skapa ogynnsamma förhållanden för dess överlevnad, exempelvis i varmvattenberedare, och att implementera förebyggande åtgärder som syftar till att kontrollera legionellatillväxt i varmvattensystem. Forskning fortsätter att fördjupa vår förståelse om legionella och dess överlevnadsmekanismer för att utveckla bättre strategier för förebyggande och kontroll.

För att höra mer om legionella och hur ni kan motverka legionella är ni välkomna att kontakta oss.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer