Hydrodiagnostics

Legionella dödlighet

Legionellainfektioner kan i allvarliga fall leda till dödsfall och legionella är därför klassas som Europas farligaste vattenburna bakterie enligt WHO. Dödligheten för legionellainfektioner kan variera beroende på flera faktorer, inklusive tidig diagnos, snabb medicinsk behandling och den allmänna hälsostatusen hos den drabbade personen. Nedan beskrivs legionella dödlighet i samband med legionellainfektioner:

  1. Variation i dödlighet: Dödligheten för legionellainfektioner varierar, och det är svårt att fastställa en exakt siffra eftersom det finns många faktorer som påverkar resultatet. Legionärsjuka som är den mer allvarliga formen av legionellainfektion är allmänt uppskattad att ha en dödlighet mellan 5-20%. Mer om variationer längre ned i artikeln.
  2. Tidig diagnos och behandling: Tidig diagnos och snabb medicinsk behandling är avgörande för att minska risken för dödlighet vid legionellainfektioner. Ju tidigare sjukdomen identifieras och behandlingen påbörjas, desto bättre är chansen att patienten återhämtar sig fullständigt.
  3. Riskgrupper: Vissa grupper löper högre risk att utveckla allvarliga komplikationer och ha en ökad dödlighet vid legionellainfektioner. Dessa riskgrupper inkluderar äldre personer, personer med nedsatt immunförsvar, rökare, personer med underliggande hälsoproblem såsom diabetes och personer med nedsatt njurfunktion.
  4. Sjukdomsform: Det är också viktigt att skilja mellan olika sjukdomsformer som orsakas av legionellabakterier. Legionärssjuka är den mer allvarliga formen och har en högre dödlighet i jämförelse med pontiacfeber, som är en mildare sjukdom och vanligtvis är självläkande.
  5. Förebyggande åtgärder: Förebyggande åtgärder, såsom regelbunden desinficering och rengöring av vattensystem i riskmiljöer samt efterlevnad av riktlinjer och bestämmelser för vattenhantering, är avgörande för att minska risken för legionellainfektioner och därmed även dödligheten.

Variation i dödlighet

Det är viktigt att notera att dödligheten kan variera från ett utbrott till ett annat och att rapporterade siffror inte alltid är representativa för alla fall.

Här är en mer detaljerad diskussion om legionella dödlighet och dödligheten i legionärssjuka med olika data:

  1. Globala och nationella variationer:

Globalt sett är dödligheten för legionärssjuka ungefär 5 till 10 procent enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Enligt Folkhälsomyndigheten ligger denna siffra på 5 till 20 procent.

Dödligheten kan dock variera kraftigt mellan olika länder och regioner. Vissa områden har lägre dödlighet på grund av tidig diagnos och effektiv medicinsk vård, medan andra kan ha högre dödlighet på grund av försenade diagnoser och brist på behandlingsexpertis. Länder som också har högre incidens av immunosuppresiva sjukdomar, såsom AIDS, har också generellt högre siffror av allvarliga legionellafall.

  1. Utveckling över tid:

Tidigare hade legionärssjuka en högre dödlighet, men med förbättrad medvetenhet om sjukdomen och avancerade medicinska metoder har dödligheten minskat.

Modern intensivvård och användningen av antibiotika, särskilt vid tidig diagnos, har bidragit till att minska dödligheten.

  1. Utbrottsrelaterade variationer:

Ibland uppstår legionellautbrott, särskilt i samhällen eller på platser där många människor exponeras för smittan från en gemensam källa. Dödligheten i samband med utbrott kan vara högre om snabbt förebyggande och behandlande åtgärder inte vidtas.

Sammanfattning legionella dödlighet

I allmänhet är det viktigt att vara medveten om riskerna för legionellainfektioner och vidta förebyggande åtgärder, särskilt i situationer där människor kan utsättas för smittan, som i vattensystem i stora byggnader och anläggningar. Att förstå och behandla dessa infektioner i tid kan göra en betydande skillnad när det gäller att minska dödligheten och säkerställa att de drabbade får adekvat vård och stöd.

I sammanfattning är dödligheten i legionärssjuka en komplex fråga som påverkas av många faktorer. Det är viktigt att fortsätta övervaka och förbättra vår förståelse av denna sjukdom för att minimera risken för allvarliga komplikationer och dödlighet.

Om ni vill veta mer om legionella och hur ni undviker detta är ni välkomna att kontakta oss.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer