Hydrodiagnostics

Boverkets byggregler och legionella

En guide för säkra vatteninstallationer. Vid planeringen och genomförandet av byggprojekt är Boverkets byggregler (2011:6) en central komponent för att skapa säkra och hälsosamma byggnader. I synnerhet har avsnitt 6:622 fokus på legionellaprevention och utformningen av vatteninstallationer. Nedan finns en sammanställning av dessa regler och råd från Boverket som säkerställer att ditt byggprojekt uppfyller kraven för vattenhygien.

1. Mikrobiell kontroll för tappvatten

När du planerar och implementerar installationer för tappvatten, är det nödvändigt att ha mikrobiell kontroll i åtanke. Detta innefattar särskilda krav för både tappkallvatten och tappvarmvatten där det naturligt kan finnas bakterier.

2. Temperaturens avgörande roll för legionella

En av de mest avgörande aspekterna i legionellaprevention är att cirkulationsledningar för tappvarmvatten måste konstrueras på ett sätt som garanterar att vattnet upprätthåller en temperatur över 50°C. Vid temperaturer över 50°C sker kontinuerlig avdödning av legionellabakterier. Denna temperaturstandard är kritisk för att förhindra legionellatillväxt.

3. Rengöring och desinfektion

Innan du tar installationerna i drift rekommenderas en noggrann rengöring för att minimera risken för mikrobiell tillväxt, inklusive legionellabakterier. Om vattnet har stått stilla under byggnadsprocessen samt ifall vattentemperaturen varit mellan 25-45°C under en längre period kan desinfektion vara nödvändig.

4. Placering av tappkallvatteninstallationer

För att undvika risken för legionellabakterietillväxt är det klokt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på platser där temperaturen överstiger rumstemperatur. Om det inte går att undvika, bör installationerna utformas och isoleras på ett sätt som minimerar risken för temperaturökningen.

5. Temperaturskydd för tappvarmvatten

För att undvika skadlig tillväxt av legionellabakterier är det ett krav att tappvarmvattnet i stillastående värmegeneratorer, såsom beredare eller ackumulatorer, inte får understiga 60°C.

6. Skydda mot värmeenheter och rörledningar

Vissa värmeenheter, som handdukstorkar och golvvärme, bör undvikas på cirkulationsledningar för tappvarmvatten. Dessutom bör proppade ledningar hållas korta för att undvika temperaturfall under 50°C.

7. Gemensamma rörledningar för duschplatser

Specifika regler gäller för gemensamma rörledningar som betjänar flera duschplatser. En rekommendation är att rörledningarna inte bör vara längre än 5 meter vid en temperatur på högst 38°C.

För den mest exakta och aktuella informationen, är det alltid bäst att hålla koll på Boverkets officiella dokumentation om byggregler och legionella, särskilt avsnitt 6:622 i Byggreglerna (2011:6).

Vill ni höra mer om legionella är ni välkomna att kontakta oss på Hydro Diagnostics.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer