Hydrodiagnostics

Legionella i kommersiella fastigheter

Legionellabakterien trivs i varma vattensystem, och kommersiella fastigheter, såsom hotell, kontorsbyggnader och köpcentrum, kan ge förutsättningar för dess tillväxt och spridning. I denna artikel kommer vi att utforska de specifika utmaningarna med legionella i kommersiella fastigheter och föreslå lösningar för att minimera risken. Utmaningar med legionella i kommersiella fastigheter: Stora vattensystem Kommersiella fastigheter har ofta omfattande vattensystem som inkluderar […]

Boverkets byggregler och legionella

En guide för säkra vatteninstallationer. Vid planeringen och genomförandet av byggprojekt är Boverkets byggregler (2011:6) en central komponent för att skapa säkra och hälsosamma byggnader.

Riskmiljöer för legionella

För att bättre förstå och hantera den hälsorisk som legionella innebär är det viktigt att identifiera platser och situationer där legionellabakterier trivs bäst. Här går vi igenom några av de vanligaste riskmiljöerna.

Legionella och temperatur

Legionella och temperatur: Temperatur är en viktig faktor när det kommer till att förhindra tillväxt och spridning av legionella.

Legionella provtagning

Provtagning för att detektera legionella har utvecklats och förbättrats genom åren för att förebyggande åtgärder kan vidtas i tid.

Legionella varmvatten

Vårt varmvattensystem är legionellabakteriers idealiska grogrund, och om de inte hanteras på rätt sätt kan de utgöra en allvarlig hälsorisk.

Kyltorn legionella

Kyltorn Legionella – När vattnet i kyltornet värms upp och sedan svalnar, skapar det en optimal temperaturmiljö för tillväxt av legionella.

När dör legionella?

När dör legionella? Legionellabakterier har en komplex livscykel som involverar flera faser och flera faktorer påverkar.