Hydrodiagnostics

Om legionella

Legionella är en grupp bakterier som kan orsaka en allvarlig lunginfektion som kallas legionärsjuka. Läs mer om legionella här.