Hydrodiagnostics

Riskmiljöer för legionella

För att bättre förstå och hantera den hälsorisk som legionella innebär är det viktigt att identifiera platser och situationer där legionellabakterier trivs bäst. Här går vi igenom några av de vanligaste riskmiljöerna.

Legionella och temperatur

Legionella och temperatur: Temperatur är en viktig faktor när det kommer till att förhindra tillväxt och spridning av legionella.