Hydrodiagnostics

Legionella varmvatten

Vårt varmvattensystem är legionellabakteriers idealiska grogrund, och om de inte hanteras på rätt sätt kan de utgöra en allvarlig hälsorisk.